Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8655/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8655/BTC-TCT
V/v Chính sách thuế đối với dịch vụ xử lý bom mìn

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế hỏi về việc sử dụng hóa đơn và nộp thuế đối với dịch vụ dò tìm, xử lý bom mìn. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối với việc rà phá bom, mìn theo hợp đồng dịch vụ:

Tại khoản 3, Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật liệu nổ quy định: "Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác, đơn giá cho rà phá bom, mìn, vật liệu nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành."

Tại Điều 6, mục III, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định: "Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu:

… Người nộp thuế phát sinh doanh thu kinh doanh không thường xuyên, sử dụng hóa đơn bán hàng cung cấp lẻ tại cơ quan thuế phục vụ cho hoạt động kinh doanh đó thì thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu chịu thuế."

Tại điểm 2, mục II, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định: "Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên."

Tại điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: "Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai thuế) trước khi nhận hóa đơn".

Trường hợp các đơn vị quân đội thực hiện hợp đồng dịch vụ dò, tìm và xử lý bom mìn cho các công trình xây dựng thì cơ quan thuế nơi thực hiện dịch vụ cấp hóa đơn lẻ và đơn vị phải khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (thu bằng biên lai) tính trên doanh thu thực hiện hợp đồng.

2. Đối với nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng giao:

Tại khoản 2.d, Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật liệu nổ quy định về kinh phí đảm bảo cho công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ: "Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế."

Căn cứ quy định nêu trên, đối với nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng giao, nếu kinh phí đảm bảo cho công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ không bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật liệu nổ thì không phải nộp các khoản thuế theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 9273 TC/TCT ngày 01/10/2001 của Bộ Tài chính về việc tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với hoạt động rà phá bom, mìn.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, Vụ ĐT, Vụ I;
- Lưu VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8655/BTC-TCT ngày 24/07/2008 về chính sách thuế đối với dịch vụ xử lý bom mìn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125