Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 865/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN đối với Xí nghiệp Việt Hà

Số hiệu: 865/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Huy Trường
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 865/TCT-DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN đối với Xí nghiệp Việt Hà

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đăklăk

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 01/2006/CV-XN ngày 10/01/2006 của Xí nghiệp Việt Hà kiến nghị về việc miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã. Qua nghiên cứu, Tổng cục Thuế thấy chưa có đủ cơ sở để trả lời, đề nghị Cục thuế báo cáo bổ sung một số vấn đề sau:

- Xí nghiệp Việt Hà thành lập từ tháng 4/1999 theo Luật HTX, từ năm 1999 đến nay Xí nghiệp Việt Hà đã được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế chưa và theo Điều kiện nào.

- Cục thuế gửi bổ sung Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của Xí nghiệp Việt Hà (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Xí nghiệp Việt Hà (Đ/c: Km 32, Quốc lộ 14, xã Thống Nhất, huyện Krông Buk, tỉnh ĐăkLăk)
- Lưu: VT, DNK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNDN VÀ DNK 
Nguyễn Huy Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 865/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN đối với Xí nghiệp Việt Hà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.157
DMCA.com Protection Status