Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 861/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền tác giả, tác phẩm… là thừa kế của nhiều người

Số hiệu: 861/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 861/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội 

 

Trả lời công văn số 1217 CT/TNCN ngày 09/02/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền tác giả, tác phẩm… là thừa kế của nhiều người, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Quyết định số 1640/QĐ-TCT ngày 27/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quyết toán thuế, thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN), thì:

- Việc quyết toán và thoái trả thuế TNCN tại cơ quan thuế được thực hiện cho từng cá nhân. Về thủ tục kê khai quyết toán và hồ sơ đề nghị thoái trả thuế TNCN theo đúng quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 và Quyết định số 1640/QĐ-TCT ngày 27/12/2005 nêu trên. Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN 10% và cấp chứng từ thuế TNCN theo đúng quy định.

Riêng trường hợp Nhà xuất bản Thanh niên trong năm 2005 thực hiện hợp đồng xuất bản cuốn sách có bản quyền tập thể (gia đình), khi chi trả tiền nhuận bút cho đại diện gia đình đó, Nhà xuất bản đã khấu trừ thuế TNCN 10% và đã cấp chứng từ khấu trừ cho người đại diện (không cấp cho từng người); để thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn từng cá nhân kê khai tờ khai quyết toán thuế và người đại diện gia đình tập hợp để làm hồ sơ đề nghị thoái trả thuế theo quy định (riêng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập 10% là chứng từ khấu trừ thuế thu nhập đã cấp chung cho người đại diện gia đình) và kèm theo các giấy tờ để làm cơ sở đối chiếu, xác định thu nhập được hưởng của từng cá nhân (Giấy chứng nhận bản quyền tác giả của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp, Hợp đồng sử dụng tác phẩm và Bán thỏa thuận về bản quyền tác phẩm trong đó có quy định cụ thể phần được hưởng lợi của từng bên, từng cá nhân).

- Về trường hợp gia đình kế (hoặc người thừa kế) có dùng một số thu nhập từ tiền sử dụng tác phẩm do Nhà xuất bản chi trả để làm từ thiện cho một số tổ chức trong nước thì Khoản thu nhập này không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế TNCN, phải nộp thuế TNCN theo quy định Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao../.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 861/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền tác giả, tác phẩm… là thừa kế của nhiều người

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200