Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 857/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 857/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 18711/CT-THNVDT ngày 21/12/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về thu tiền sử dụng đất đối với Công ty liên doanh Hà Việt TungShing, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật: "1- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có quy định hiệu lực trở về trước, thì áp dụng theo quy định đó".

- Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: "1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế"; tại Khoản 1, Điều 25 quy định: "1. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa trả tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất,... thì không đưa giá trị sử dụng đất đã góp vốn vào cổ phần hoá doanh nghiệp; giá trị quyền sử dụng đất đã góp vốn trước khi cổ phần hoá doanh nghiệp; giá trị quyền sử dụng đất đã góp vốn trước khi cổ phần hoá được coi như phần vốn của Nhà nước góp vào tổ chức kinh tế liên doanh."

- Tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quy định: "3. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất, được thực hiện chủ yếu bằng hình thức đấu giá hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bán chỉ định). Toàn bộ tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. Trường hợp phải đầu tư xây dựng trụ sở mới (do phải di dời, do phải bố trí sắp xếp lại trụ sở làm việc) thì được sử dụng tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; việc quản lý, cấp phát phải theo đúng quy định hiện hành về quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản."

Căn cứ các quy định nêu trên, ngày 30/3/2007 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND cho phép Công ty CP Đầu tư - XNK Da Giầy Hà Nội (trước đây là Công ty Da giày Hà Nội) tiếp tục sử dụng tiền thuế đất để góp vốn trong Công ty liên doanh Hà Việt Tung Shing thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán và kinh doanh thì Công ty liên doanh Hà Việt Tung Shing thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo hướng dẫn tại. Công văn số 4449/TCT-CS ngày 29/10/2007 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thu tiền sử dụng đất liên doanh xây nhà ở để kinh doanh và được hướng dẫn cụ thể thêm như sau:

- Số tiền thuê đất Công ty CP Đầu tư - XNK Da Giầy Hà Nội nhận nợ Nhà nước dùng góp vốn liên doanh được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp tính trong khoảng thời gian sử dụng đất thuê còn lại, tính từ ngày 30/3/2007 (ngày UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND) đến ngày kết thúc dự án góp vốn liên doanh; thời gian đã sử dụng đất thuê từ ngày 31/12/1998 ngày 30/3/2007 thì không được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

- Trường hợp UBND thành phố Hà Nội xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP thì Công ty Hà Việt Tung Shing nộp tiền thuê đất một lần tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

- Công ty CP Đầu tư-XNK Da Giầy Hà Nội phải chịu sự quản lý của Nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất thuê nhận nợ Nhà nước để góp vốn đầu tư vào liên doanh theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP nêu trên và quy định tại Điều 44 Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác quy định về đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội xem xét cụ thể hồ sơ góp vốn liên doanh, xác định rõ số tiền thuê đất còn được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp; trong trường hợp cần thiết, đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND thành phố Hà Nội để được chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 857/TCT-CS ngày 20/02/2008 về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161