Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 856/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện công văn số 450/TCT-TVQT ngày 06/02/2006

Số hiệu: 856/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 856/TCT-TVQT
V/v: Thu hồi vé đường bộ hết giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng

 

Trả lời công văn số 227/XM15 ngày 15/02/2006 của Cục quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện công văn số 450/TCT-TVQT ngày 06/02/2006 của Tổng cục Thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho xe của Bộ Quốc phòng có vé phí đường bộ toàn quốc sử dụng năm 2006, Tổng cục Thuế đồng ý cấp trước vé mới và thu hồi vé cũ sau. Số lượng vé được cấp đổi theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Đến hết ngày 15/4/2006, số lượng vé đã cấp đổi (nêu trên) nhưng không thu hồi được vé cũ nộp trả đầy đủ cho Tổng cục Thuế, thì số vé không thu hồi được phải nộp phí đường bộ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TSTK, TVQT (AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 856/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện công văn số 450/TCT-TVQT ngày 06/02/2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status