Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 855/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn giai đoạn 01/1/2008 - 21/12/2009 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 855/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn giai đoạn 01/1/2008 - 21/12/2009

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
- Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.
(Đ/c: 16 Xuân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

 

Trả lời công văn số 442/CV-DN ngày 21/10/2013 của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về việc xử lý thuế nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn giai đoạn từ 01/1/2008 đến 21/12/2009, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6976/VPCP-KTTH ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ trả lời đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10006/BTC-TCHQ ngày 31/7/2013 về vấn đề thuế nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ;

Đối với những xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn đã đăng ký tờ khai từ ngày 01/1/2008 đến hết ngày 21/12/2009 và đã thu thuế nhập khẩu theo mức thuế suất khác mức thuế suất 10% thì áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 10%.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa căn cứ hướng dẫn nêu trên và quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành để xử lý thuế đối với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Tổng cục Thuế (để p/hợp);
- Vụ CST (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Vụ NSNN (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (17)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 855/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn giai đoạn 01/1/2008 - 21/12/2009 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210