Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 842/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 842/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế đối với tiền học phí thu hộ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Văn phòng điều hành EF LANGUAGE COLLEGES LTD

 

Trả lời công văn số 03-2006/EF-TCT ngày 22/2/2006 của Văn phòng đại diện EF Language Colleges Lte (Văn phòng EF) về việc chính sách thuế đối với tiền học phí thu hộ trả ra nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam: trường hợp Văn phòng EF tại Việt Nam thực hiện thu hộ học phí (tiền học, chi phí lưu trú, đi lại ở nước ngoài…) của học sinh ở Việt Nam để trả cho các cơ sở đào tạo ở nước ngoài (học sinh Việt Nam đi du học tại nước ngoài) thì các cơ sở đào tạo ở nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Văn phòng EF có thu tiền phí dịch vụ để thực hiện công việc trên thì số tiền phí dịch vụ này phải nộp các loại thuế theo quy định của Luật pháp thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng điều hành FE Language College Ltd biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 842/TCT-ĐTNN ngày 09/03/2006 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế đối với tiền học phí thu hộ trả ra nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47