Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8399/VPCP-KGVX năm 2013 lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8399/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8399/VPCP-KGVX
V/v lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 4200/BYT-KH-TC ngày 12 tháng 7 năm 2013 về báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; văn bản số 3024/BNV-TL ngày 23 tháng 8 của Bộ Nội vụ; văn bản số 11638/BTC-QLG ngày 30 tháng 8 của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và coi đây là hướng điều chỉnh trong thời gian tới. Căn cứ vào kế hoạch này, tình hình thực tế kinh tế - xã hội giai đoạn trước và dự báo sau thời điểm dự kiến điều chỉnh, Bộ Y tế chủ trì tính các phương án, mức, thời điểm điều chỉnh cụ thể cho phù hợp, đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và chỉ số lạm phát, quyết định điều chỉnh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Y tế xây dựng định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật để làm căn cứ cho liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành Thông tư quy định mức chi phí chi trả chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá ngày giường bệnh, giá phẫu thuật, thủ thuật.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chi phí tiền lương trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo từng tuyến (hoặc hạng) bệnh viện.

4. Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các địa phương xử lý theo thẩm quyền về ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn để chi theo các quy định hiện hành trong thời gian chưa được tính phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và một phần tiền lương vào giá dịch vụ y tế; Bộ Y tế và các địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2014 cho các đơn vị y tế theo quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8399/VPCP-KGVX năm 2013 lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168