Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 839/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động chế biến hạt điều do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 839/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 839 /TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động chế biến hạt điều

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2008

 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số Cục thuế và đơn vị về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng nhân hạt điều và xác định ngành nghề kinh doanh của ngành sản xuất chế biến nhân hạt điều. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, Mục II, Phần A, điểm 2.10 và điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 được sửa đổi tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; sau khi tham khảo ý kiến của Tổng cục Thống kê tại công văn số 512/TCKT-PPCĐ ngày 15/6/2005 và Bộ Công nghiệp tại công văn số 3041/CV-TDTP ngày 10/6/2005 về việc xác định ngành nghề sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chế biến hạt điều như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

- Nhân hạt điều được chế biến qua các công đoạn: phơi khô; sàng; hấp; cắt tách; sấy khô; bóc vỏ lụa; phân loại; hun trùng; đóng thùng ở khâu kinh doanh thương mại thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 5%.

Nhân hạt điều chế biến tiếp theo của công đoạn trên được tiếp tục chế biến qua các công đoạn: rang, tẩm ướp gia vị thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Hoạt động sản xuất chế biến nhân hạt điều thuộc ngành nghề sản xuất được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ theo điều kiện đáp ứng quy định tại phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn thực hiện thống nhất. Các trường hợp đã kê khai thuế GTGT không phù hợp với hướng dẫn nêu trên thì không điều chỉnh lại./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội hạt điều Việt Nam;
- Vụ Pháp chế; CST
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 839/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động chế biến hạt điều do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156