Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8353/TCHQ-GSQL năm 2016 về giải đáp vướng mắc kinh doanh bán hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8353/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8353/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc kinh doanh bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2104/HQQN-GSQL ngày 09/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc kinh doanh bán hàng miễn thuế và công văn số 173/CV-CP CƯTB ngày 09/8/2016 của Công ty cphần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh về việc xin được tiếp tục bán hàng miễn thuế cho các tàu biển neo đậu tại cảng Hòn Gai, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 207/2015/TT-BTC ngày 25/12/2015 sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 13 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính, cho phép Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh bán hàng miễn thuế cho đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, giấy ủy quyền số 05/QĐHĐQT ngày 30/6/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái về việc ủy quyền kinh doanh hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh như sau:

- Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tiếp nhận đăng ký làm thủ tục nhập khu các mặt hàng để bán tại cửa hàng miễn thuế với người nhập khẩu trên tờ khai hải quan là Cửa hàng miễn thuế số 1 Móng Cái - Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái.

- Đối với việc nhập khẩu thuốc lá: Thực hiện trừ lùi giấy phép nhập khẩu thuốc lá số 662/XNK-TMQT ngày 19/7/2016 của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP cung ứng tầu biển Quảng Ninh (đ/c: 02 đường Hạ Long, P. Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) (thay trả lời);
- L
ưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8353/TCHQ-GSQL năm 2016 về giải đáp vướng mắc kinh doanh bán hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


633
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45