Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8333/VPCP-KTTH năm 2015 về miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất dụng cụ chỉnh hình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8333/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8333/VPCP-KTTH
V/v miễn thuế đối vi nguyên liệu sản xuất dụng cụ chnh hình

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015.

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủ
y ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13419/BTC-TCHQ ngày 28 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nguyên liệu của Bệnh viện chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nng nhập khẩu để sản xuất dụng cụ chỉnh hình cung cấp miễn phí cho người tàn tật nghèo theo thỏa thuận hp tác với Quỹ đặc biệt vì người tàn tật của y ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC-SFD), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13419/BTC-TCHQ nêu trên và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo quản lý, sử dụng lô hàng nhập khẩu của Bệnh viện đúng vi mục đích được miễn thuế.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá việc sản xuất, cung cấp miễn phí dụng cụ chỉnh hình cho người tàn tật của Bệnh viện trong những năm qua theo thỏa thuận hợp tác với ICRC-SFD để nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách cho phù hp với các quy định hiện hành và mục tiêu của thỏa thuận hợp tác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Đnh, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8333/VPCP-KTTH năm 2015 về miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất dụng cụ chỉnh hình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.523

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242