Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8268/BTC-TCHQ năm 2014 về danh sách sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8268/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8268/BTC-TCHQ
V/v danh sách sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa thể thao và du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công thương;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng TMCP: Ngoại thương Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam.

Ngày 30/5/2014, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 806/TTg-KTTH về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài. Tại điểm 1 công văn số 806/TTg-KTTH quy định: "Từ ngày 1/7/2014 trở đi, đồng ý áp dụng việc hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT tại các cửa khẩu: Các cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh; Các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Khánh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng), Nha Trang (Tỉnh Khánh Hòa)". Tại điểm 2 công văn 806/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ giao: "Bộ Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan ban hành văn bản hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT và các vấn đề về quản lý hoàn thuế, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc thực hiện chính sách này; Chủ trì; phối hợp với các Bộ, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cụ thể chính sách này, bao gồm cả việc lựa chọn cửa khẩu sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng, doanh nghiệp bán hàng và ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế".

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 806/TTg-KTTH và quy định tại Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, ngày 30/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Căn cứ công văn số 806/TTg-KTTH của Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài chính thông báo danh sách các sân bay, cảng biển áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 gồm:

- Các cửa khẩu sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh;

- Các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Khánh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng), Nha Trang (Tỉnh Khánh Hòa).

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, ngành và các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCHQ (221b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8268/BTC-TCHQ năm 2014 về danh sách sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140