Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 814/TC-CST về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 814/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 814/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú
(Khu Công nghiệp P8, Cà Mau)

 

Trả lời công văn số 29/TT/MP.2004 ngày 22/11/2004 của Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú (dưới đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT: Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khi Công ty nhập lại số hàng hóa đã xuất khẩu thì phải nộp thuế GTGT đối với số hàng thực nhập khẩu. Khi tái xuất khẩu, Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào khác đã trả dùng cho hàng tái xuất khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Điểm d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

2. Về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu: theo hướng dẫn tại Điểm 3 Mục I phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì chậm nhất trong vòng 60 ngày kể từ ngày thực xuất khẩu đối với nguyên liệu là vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, các đối tượng được xét hoàn thuế nhập khẩu phải hoàn thành hồ sơ và gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoàn thuế.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Tổng cục hải quan;
- Lưu VP(2), Vụ CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 814/TC-CST về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30