Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 813/TC-CST về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo do Công ty cung cấp cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 813/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 813/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Vinh Cơ
(505/14, Bình Đông, phường 13, quận 8, tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 09/04 KTVC ngày 04/11/2004 của Công ty TNHH Vinh Cơ (dưới đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo do Công ty cung cấp cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 4 của Luật này. Vì vậy, Công ty dùng sản phẩm nhựa để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam được xác định là sản phẩm biếu, tặng (không thu tiền) thuộc diện chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm dùng để biếu, tặng được xác định theo giá tính thuế GTGT của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động này.

Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số sản phẩm nhựa đem biếu, tặng với thuế suất 10% theo giá tính thuế được hướng dẫn như trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP(2), Vụ CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 813/TC-CST về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo do Công ty cung cấp cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70