Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8114/TCHQ-TXNK xử lý thuế giá trị gia tăng 2015

Số hiệu: 8114/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8114/TCHQ-TXNK
V/v: xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
(Số 01 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định )

Trả lời công văn số 050/CV-HH/15 của Công ty TNHH TM và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa ngày 30/7/2015 về việc đề nghị miễn thuế GTGT cho 01 xe ô tô chữa cháy phục vụ công tác của Công an tỉnh Bình Định nhập khẩu theo tờ khai số 2697/NK/NKD ngày 20/2/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVI. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Quyết định số 727/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận ti chuyên dùng trong nước đã sản xuất được;

- Căn cứ công văn 1871/CV-BCA (V22) ngày 21/9/2007 của Bộ Công an về việc nhập khẩu xe ô tô chữa cháy;

- Căn cứ công văn số 5125/TC/CST ngày 14/5/2004 và số 8499 TC/TCHQ ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đối chiếu hồ sơ kèm theo công văn số 050/CV-HH/15 nêu trên thì: Lô hàng 01 xe ô tô chữa cháy do Công ty TNHH TM và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa nhập khẩu theo tờ khai số 2697/NK/NKD ngày 20/2/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan Hải Phòng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm chỉ đạo Công an tỉnh Bình Định quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế giá tr gia tăng chưa thu và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM & TB MT Hiệp Hòa;
- Cục HQ thành phố Hải Phòng;
- Chi Cục HQ CK cảng HP KVI;
- Lưu: VT, TXNK (Thủy3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8114/TCHQ-TXNK ngày 07/09/2015 về xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!