Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7991/CT-TTHT thực hiện Công văn 2924/TCT-PC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7991/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7991/CT-TTHT
v/v thực hiện công văn số 2924/TCT-PC ngày 19/08/2011 của Tổng cục Thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các Phòng thuộc Cục;
- Các Chi Cục Thuế Quận/Huyện.

 

Ngày 29/08/2011 Cục Thuế đã sao gửi công văn số 2924/TCT-PC ngày 19/08/2011 của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006 đến các Phòng, Chi cục Thuế (số sao y: 1604/SY-HC-LT) ; đề nghị các Phòng, Chi Cục thuế rà soát hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006 thuộc đối tượng được giảm 50% thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên. Trường hợp vướng mắc đề nghị các Phòng, Chi cục thuế báo cáo về Cục Thuế (Phòng TTHT).

Các văn bản hướng dẫn trước đây của Cục Thuế trái với văn bản số 2924/TCT-PC đều bị bãi bỏ.

Cục Thuế TP. thông báo để Các Phòng, Chi Cục thuế biết.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- BLĐ Cục;
- Webside Cục Thuế;
- Lưu HC,TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7991/CT-TTHT thực hiện Công văn 2924/TCT-PC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.606
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15