Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 799/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 799/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 799/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bình.
(địa chỉ: S
06 khu Chộc Vng, thị trn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 106/CT-KTTC ngày 14/06/2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và công văn số 51197/CT-TTHT ngày 23/07/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị giải đáp nội dung liên quan tới thuế suất thuế GTGT đối với dịch cuốc lật đất bằng máy để phục vụ trồng rừng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp”;

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp”;

Tại công văn số 2213/TCLN-KHTC ngày 11/12/2018, Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

“Hoạt động cuốc lật đất bằng máy để chuẩn bị cho công tác trồng rừng sản xuất là hoạt động cày, bừa đt;

Căn cứ những quy định, hướng dẫn nêu trên và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dịch vụ cuốc lật đất bng máy để phục vụ trồng rừng là hoạt động cày, bừa đất, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế t
nh Lạng Sơn;
- Website Tổng Cục Thuế;

- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 799/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0