Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 79065/CT-HTr chính sách thuế nhà thầu Hà Nội 2015

Số hiệu: 79065/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79065/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Smec Internationnal Pty Ltd -
Thầu thực hiện gói thầu Dịch vụ tư vấn Dự án tăng cường kỹ năng nghề
Mã số thuế: 0106909035
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 16112015/SME-SEP ngày 16/11/2015 và công văn bổ sung cung cấp thông tin tài liệu số 24112015/SME-SEP ngày 24/11/2015 của Công ty Smec Internationnal Pty Ltd -Thầu thực hiện gói thầu Dịch vụ tư vấn Dự án tăng cường kỹ năng nghề (sau đây gọi tắt là Nhà thầu)) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại...

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nht của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh”...

- Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về tiêu thức ngày lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Căn cứ các quy định trên Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

Trường hợp, Nhà thầu ký hp đồng với Ban quản lý dự án dạy nghề vốn ODA để thực hiện dịch vụ tư vấn dự án tăng cường kỹ năng nghề, từ ngày ký hợp đồng đến hết tháng 02/2015, do nhà thầu chưa đăng ký thuế và chưa được cấp mã số thuế nên Ban quản lý dự án đã khấu trừ, nộp thay thế nhà thầu cho đơn vị khi nghiệm thu thanh toán dịch vụ là đúng quy định.

Từ tháng 3/2015 đến nay, Nhà thầu và Ban quản lý dự án chưa nghiệm thu và chưa thanh toán tiền dịch vụ, Nhà thầu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi hoàn thành nghiệm thu cung ứng dịch vụ, Nhà thầu phải lập hóa đơn GTGT theo quy định. Thời điểm lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn là 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty Smec Internationnal Pty Ltd - Thầu thực hiện gói thầu Dịch vụ tư vấn Dự án tăng cường kỹ năng nghề biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KTr1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 79065/CT-HTr ngày 10/12/2015 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.765

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!