Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7894/TXNK-PL năm 2019 về phân loại và xử lý thuế mặt hàng máy trộn thức ăn cho tôm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 7894/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7894/TXNK-PL
V/v phân loại và xử lý thuế cho hàng hóa

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1870/HQHCM-TXNK ngày 01/07/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đến phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “máy trộn thức ăn cho tôm”, “máy trộn cám cá”. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi tiết HS;

Trên cơ sở các thông tin và tài liệu kèm theo công văn số 2787/HQHCM-TXNK ngày 06/09/2017, số 2719/HQHCM-TXNK ngày 29/8/2017 và công văn số 3606/HQHCM-TXNK ngày 23/11/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7520/TCHQ-TXNK ngày 15/11/2017 hướng dẫn phân loại đối với “Máy nghiền tinh thức ăn cho tôm” và công văn số 6161/TCHQ-TXNK ngày 22/10/2018 hướng dẫn phân loại đối với “máy trộn cám cá”.

Mô tả của Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1870/HQHCM-TXNK không thể hiện đầy đủ các thông tin cho thấy đặc điểm của 02 mặt hàng “máy trộn thức ăn cho tôm”, “máy trộn cám cá” có hay không phù hp với hướng dẫn phân loại của Tổng cục Hải quan tại công văn số 7520/TCHQ-TXNK và số 6161/TCHQ-TXNK nêu trên.

Về phân loại, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với các quy định trên để thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và hướng dn của Tổng cục Hi quan.

Về xử lý thuế, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật trên đối chiếu với thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu để xử lý thuế cho từng trường hợp cụ thể đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, PL-My (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7894/TXNK-PL năm 2019 về phân loại và xử lý thuế mặt hàng máy trộn thức ăn cho tôm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.223