Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7874/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7874/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam;
(số 2,4,6 Đồng Khởi, Bến Nghé, Q1, Tp. HCM)
- Cục hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 388/TSVN-TCKT ngày 24/11/2020 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc xử lý nợ thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng và điều kiện xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4494/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2020 trả lời Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thì khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ không đủ điều kiện xóa nợ, vì vậy, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ 310.000.000 vào ngân sách nhà nước.

2. Về đối tượng và điều kiện xóa tiền thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa:

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính qui định: “Thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần”.

Theo đó, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ nên không thuộc đối tượng xóa nợ đối với doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa.

Vì vậy, yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam nộp ngay khoản tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước, nếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam không thực hiện sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ.

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đôn đốc ngay bằng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Cục trưởng Cục Thuế XNK;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7874/TCHQ-TXNK ngày 14/12/2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106