Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 787/BTC-TCCB 2021 quy định quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức

Số hiệu: 787/BTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 22/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 787/BTC-TCCB
V/v quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; Trong thời gian triển khai xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Cơ quan quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức theo mô hình phù hợp; Để không ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước và công tác điều hành chỉ đạo thông suốt trong hệ thống quản lý thuế và để quản lý thu thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh; đề nghị Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như sau:

1. Trước mắt, giữ nguyên hoạt động và tổ chức bộ máy của 03 Chi cục Thuế Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn các Phường thuộc thành phố Thủ Đúc trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Chi cục Thuế Quận 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và Thủ Thiêm (địa bàn các Phường thuộc Quận 2 cũ).

- Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú và Trường Thạnh (địa bàn các Phường thuộc Quận 9 cũ).

- Chi cục Thuế Quận Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú và Trường Thọ (địa bàn các Phường thuộc Quận Thủ Đức cũ).

- Thời gian triển khai thi hành kể từ ngày 25/01/2021 cho đến khi có Văn bản quy định khác của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy Cơ quan thuế thành phố Thủ Đúc.

2. Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phân công 01 Chi cục Thuế làm đầu mối để tổng hợp chung tình hình quản lý thuế của cả 03 Chi cục Thuế và cử Lãnh đạo Cục Thuế phụ trách, điều hành, phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý thuế trên địa bàn. Đơn vị đầu mối có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động quản lý thu thuế trên địa thành phố Thủ Đức và thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác các cơ quan địa phương và Trung ương. Tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt về việc tổ chức quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức của cơ quan thuế trong thời gian sắp xếp, chuyển đổi; Đảm bảo việc phục vụ người dân và doanh nghiệp trong công tác thuế được thông suốt.

3. Trong thời gian triển khai xây dựng Cơ quan Thuế thành phố Thủ Đức, yêu cầu Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững ổn định về bộ máy, không gây xáo trộn về nhân sự; làm tốt công tác tư tưởng chính trị đối với công chức, người lao động tại các Chi cục Thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Thuế và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (để p/hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, TCCB (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

MINISTRY OF FINANCE

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 787/BTC-TCCB
Re: organization of tax administration in Thu Duc City

Hanoi, January 22, 2021

 

To:

- General Department of Taxation;
-
Ho Chi Minh City Department of Taxation.

Implementing Resolution No. 1111/NQ-UBTVQH14 dated 09/12/2020 by Standing Committee of the National Assembly on arrangement of commune-level and district-level administrative divisions and establishment of Thu Duc City affiliated to Ho Chi Minh City; to propose establishment of the tax authority of Thu Duc City with a suitable model to the competent authority; to ensure state budget revenue collection and consistent directions in the tax administration system and to manage tax collection in Thu Duc City affiliated to Ho Chi Minh City; the Ministry of Finance requests you to perform the following tasks:

1. For the time being, maintain operation and organization of Sub-departments of Taxation of District 2, District 9 and Thu Duc District in Thu Duc City, which are affiliated to Ho Chi Minh City Department of Taxation, to manage tax collection in wards affiliated to Thu Duc City affiliated to Ho Chi Minh City as follows:

- District 2 Sub-department of Taxation shall take charge of tax administration in An Khanh, An Loi Dong, An Phu, Binh Trung Dong, Binh Trung Tay, Cat Lai, Thao Dien, Thanh My Loi and Thu Thiem Wards (wards affiliated to the old District 2).

- District 9 Sub-department of Taxation shall take charge of tax administration in Hiep Phu, Long Binh, Long Phuoc, Long Thanh My, Long Truong, Phu Huu, Phuoc Binh, Phuoc Long A, Phuoc Long B, Tang Nhon Phu A, Tang Nhon Phu B, Tan Phu and Truong Thanh Wards (wards affiliated to the old District 9).

- Thu Duc District Sub-department of Taxation shall take charge of tax administration in Binh Chieu, Binh Tho, Hiep Binh Chanh, Hiep Binh Phuoc, Linh Chieu, Linh Dong, Linh Tay, Linh Trung, Linh Xuan, Tam Binh, Tam Phu and Truong Tho Wards (wards affiliated to the old Thu Duc District).

- Such operation shall begin from 25/01/2021 until otherwise provided for in writing by the authority with competence in organizing the tax authority of Thu Duc City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. During the establishment of Thu Duc City tax authority, Ho Chi Minh City Department of Taxation shall maintain stable apparatus and personnel and properly carry out ideological and political activities for officials and workers at Sub-departments of Taxation in Thu Duc City.

For your reference and compliance./.

 

 

 

P.P. THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tran Xuan Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 787/BTC-TCCB ngày 22/01/2021 về quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.532

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!