Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 786/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 786/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thuận Nhân
(Địa chỉ: 472 Hà Huy Giáp - P.Thành Lộc - Q12-TP.HCM)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/CV-TN ngày 26/01/2013 của Công ty TNHH Thuận Nhân khiếu nại về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy nhập khẩu theo các tờ khai số: 14,15/NK/KDG/C51C01 ngày 10/02/2011; 17/NK/KDG/C51C01 ngày 18/02/2011; 18,19/NK/KDG/C51C01 ngày 24/02/2011; 20/NK/KDG/C51C01 ngày 03/03/2011; 21/NK/KDG/C51C01 ngày 10/03/2011; 24,25,26,27/NK/KDG/C51C01 ngày 22/03/2011 và số 29,30/NK/KDG/C51C01 ngày 29/3/2011 theo kết quả kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh BR-VT tại Kết luận kiểm tra sau thông quan số 65/BKL-KTSTQ ngày 26/11/2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 7242/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2012, số 517/TCHQ-TXNK ngày 22/01/2013 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ kết quả kiểm tra sau thông quan, hồ sơ các lô hàng nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty TNHH Thuận Nhân biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 786/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12