Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 778/TCT-HT về việc ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 778/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 778/TCT-HT
V/v Ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thái Bình
(Địa chỉ: Lô A1 Cụm CN-TTCN- Tam Đàn- Phú Ninh- Q.Nam)

 

Trả lời công văn số 06/TT-DN ngày 12/12/2007 của Công ty về việc xin giải đáp ưu đãi đầu tư. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế TNDN thì việc miễn, giảm thuế được thực hiện đối với các trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở đầu tư xây dựng dây truyền sản xuất mới, mở rộng quy mô… được quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 36, Điều 38 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Nghị định của Chính phủ):

- Điều 17 Luật thuế TNDN: Miễn thuế, giảm thuế cho dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm…

- Điều 18: Miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây truyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất…

Theo nội dung trình bày của Công ty thì Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 24/2/2004 và đến 26/1/2005 Công ty được UBND thị xã Tam Kỳ cấp giấy phép đầu tư số 65/GP-UB về việc cho phép Công ty TNHH Thái Bình đầu tư Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông, như vậy dự án này thực hiện trong thời gian Công ty đang hoạt động, không phải Công ty được thành lập từ dự án này, vì vậy, Công ty được hưởng ưu đãi theo Điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (điều 38 Nghị định 164/2003/NĐ-CP).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với phòng tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 778/TCT-HT về việc ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255