Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 778/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng của PSC Lô 103-107 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 778/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/TCT-DNL
V/v: Chính sách thuế GTGT của PSC Lô 103-107.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sông Hồng.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 74256/CT-KTT2 ngày 05/12/2016 của Cục thuế Thành phố Hà Nội và công văn ngày 11/11/2016 của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sông Hồng (PVEP Sông Hồng) xin ý kiến chỉ đạo về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng của Hợp đồng dầu khí Lô 103-107 (PSC Lô 103-107).

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và các Nghị định liên quan quy định:

“... Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: (i) có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; (ii) có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng..."

- Tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT;

- Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp PVEP Sông Hồng được Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) ủy quyền điều hành PSC Lô 103-107, thay mặt PVEP triển khai các hoạt động dầu khí Lô 103-107, trong quá trình hoạt động có phát sinh số thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí Lô 103-107. Cục Thuế TP.Hà Nội đã kiểm tra và xác định các hóa đơn đầu vào mang tên Nhà điều hành Lô 103-107 và mã số thuế PSC Lô 103-107, mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ hoạt động dầu khí Lô 103-107 nhưng tài khoản thanh toán tiền của các hóa đơn này mang tên Người điều hành (PVEP và PVEP Sông Hồng) thì Cục Thuế xem xét hoàn thuế đến thời điểm này.

PVEP và PVEP Sông Hồng làm thủ tục mở/ủy quyền tài khoản theo mã số thuế của PSC Lô 103-107 tại ngân hàng để thực hiện thanh toán các chi phi phát sinh phục vụ hoạt động dầu khí Lô 103-107 cho thời gian tiếp theo. Số thuế GTGT đầu vào phát sinh từ các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí Lô 103-107 tiếp theo phải được thanh toán từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của PSC Lô 103-107 (MST: 0311939360) mới được khấu trừ, hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sông Hồng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CST, PC; Cục TCDN - BTC;
- Vụ: KK&KTT; PC; CS - TCT;
- Lưu: VT; DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 778/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng của PSC Lô 103-107 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


293
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144