Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7763/TCHQ-TXNK năm 2015 xác định trước mã số đối với mặt hàng “Vòi phun xăng cho động cơ xe máy" do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7763/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 25/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7763/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
(Địa chỉ: Trung Giả, Sóc Sơn, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ kèm Đơn đề nghị số YM/2015 ngày 29/6/2015 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; mã số thuế 0100774342 về việc đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Vòi phun xăng cho động cơ xe máy (1FC-E3700-00)”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, tại khoản 1 Điều này quy định về điều kiện xác định trước mã số:

“a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp thông tin, chứng từ; hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;…”.

Trên cơ sở nội dung quy định nêu trên và kiểm tra cơ sở dữ liệu hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan thì mặt hàng “Vòi phun xăng cho động cơ xe máy (1FC-E3700-00)” nêu tại Đơn đề nghị xác định trước mã số YM/2015 nêu trên đã được Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100172050861/E31 ngày 20/10/2014 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Gia công (Cục Hải quan thành phố Hà Nội), do đó, không đáp ứng điều kiện để được cơ quan Hải quan xác định trước mã số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam và gửi trả lại Công ty hồ sơ, kèm mẫu đề nghị xác định trước mã số nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7763/TCHQ-TXNK năm 2015 xác định trước mã số đối với mặt hàng “Vòi phun xăng cho động cơ xe máy" do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.687
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237