Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 774/TTg-DK về việc giá khí và Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 774/TTg-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  774/TTg-DK
V/v giá khí và Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Thương mại;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5614/BTC-TCT ngày 27/4/2007), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3428/BKH-KTCN ngày 21/5/2007), Thương mại (công văn số 2783/BTM-TTTN ngày 17/5/2007, Công nghiệp (công văn số 2469/BCN-TCKT ngày 30/5/2007) và ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 2762/DKVN-TCKT ngày 18/5/2007) về giá khí và Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Từ năm 2007, bãi bỏ Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại các công văn số 234/CP-DK ngày 5/3/2002 và số 14/CP-DK ngày 5/1/2004.

2. Giá khí cho sản xuất phân đạm của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh (2007-2009) đã công bố trong bản cáo bạch của doanh nghiệp khi đấu giá cổ phần rộng rãi cho các nhà đầu tư.

3. Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí thực hiện theo quy định của pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

4. Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng khoản 1.851 tỷ đồng (số dư Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm) và phần vốn nhà nước đã được điều tiết về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thực hiện cổ phần hóa Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí làm nguồn vốn đầu tư bổ sung cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Website CP,
- Lưu: VT, DK (4), MT. (26b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 774/TTg-DK về việc giá khí và Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.721
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53