Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 77270/CT-HTr chính sách thuế thu nhập cá nhân lao động nước ngoài phát sinh thu nhập 2015

Số hiệu: 77270/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77270/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 26 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)
MST: 0101145668

Trả lời công văn số NTV/AC15-0211 ngày 03/11/2015 của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

13. Trường hợp cá nhân nước ngoài có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước, vừng lãnh thổ khác thì thực hiện các thủ tục sau:

d) Đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng phát sinh tại Việt Nam do tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở nước ngoài chi trả (bao gồm cả trường hợp cá nhân không cư trú hướng dẫn tại khoản 6 và khoản 8 Điều này):

Vào ngày nộp hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền cho một đối tượng khác tại Việt Nam nộp cho Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân làm việc, kinh doanh hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm:

- Bản chụp Hp đồng lao đng hoặc bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc của khoản thu nhp hoc quyền được nhận thừa kế, quà tng (đối với thu nhp từ tiền lương, tiền công, hoc thu nhập từ nhn thừa kế, quà tặng) hoc bản chp hợp đồng kinh tế ký kết với các t chức cá nhân Việt Nam (đi với thu nhp từ kinh doanh) và cá nhân ký cam kết chịu trách nhim vào bản chp đó;

Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được giấy xác nhận cư trú thì cá nhân nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú trong quý ngay sau ngày kết thúc năm tính thuế

Trường hp cá nhân thuc nước hoc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp đnh thuế với Việt Nam không có quy đnh cấp giấy chứng nhn cư trú, cá nhân cung cấp bản chp hộ chiếu thay cho Giấy chứng nhn cư trú.

Căn cứ quy định trên, Công ty có lao động nước ngoài là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác có phát sinh thu nhập tại Việt Nam khi làm hồ sơ xin miễn giảm thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho lao động nêu trên thì:

- Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp giấy chứng nhận cư t, cá nhân cung cấp bản chụp hộ chiếu thay cho Giấy chứng nhận cư trú.

- Trường hợp cá nhân không cung cấp được bản chụp hợp đồng lao động thì cung cấp bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc của khoản thu nhập và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- Trường hợp phát sinh cụ thể đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kim tra thuế s 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 77270/CT-HTr ngày 07/12/2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân lao động nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!