Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 77/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 77/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 560/CT-DN2 ngày 8/9/2006 của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của 02 doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Ưu đãi thuế đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn:

Tại mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi bao gồm: Hợp tác xã mới thành lập; Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn B, địa bàn C.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần có trụ sở ở thành phố Lạng Sơn (không thuộc đô thị loại đặc biệt là loại 1), sử dụng lao động trên 50 người; ngành nghề kinh doanh của Công ty không thuộc Danh mục A: ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư và trụ sở của Công ty không thuộc địa bàn B, địa bàn C do vậy Công ty chỉ được hưởng miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo do đáp ứng điều kiện sử dụng lao động (điểm 1.2 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC). Công ty sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

2) Ưu đãi thuế đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Lạng Sơn

Tại điểm 1 Điều 26 Chương IV Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần quy định: Chính sách đối với doanh nghiệp cổ phần hóa:

"1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thủy lợi Lạng Sơn là doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP thì không cần phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp của Công ty không đáp ứng được điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 33 (ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc sử dụng nhiều lao động), Điều 34 (địa bàn khuyến khích đầu tư) Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ do vậy Công ty sẽ không được hưởng miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 77/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6