Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 76818/CT-HTr thuế suất thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2015

Số hiệu: 76818/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76818/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đức Huy
(Đ/c: Số 13 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình H, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - MST: 0100906239)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/10DD của Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đức Huy hỏi về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2012 đến hết ngày 31/12/2013):

- Tại Khoản 1 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Hàng hóa, dịch vụ được người nộp thuế tại Việt Nam cung cp ở ngoài Việt Nam, trừ hoạt động vận tải quốc tế mà chặng vận chuyển có điểm đi và điểm đến ở nước ngoài;

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ (trừ các dịch vụ xuất khu) mà hoạt động cung cp vừa din ra tại Việt Nam, vừa din ra ở ngoài Việt Nam thì dịch vụ này phải chịu thuế giá trị gia tăng đi với phần giá trị hợp đồng thực hiện tại Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu.

…”

- Tại Khoản 10 Điều 14 quy định về nguyên tắc khu tr thuế giá trị gia tăng đu vào như sau:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

10. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng quy định tại Điu 5 Thông tư này được khu trừ toàn bộ.

Ví dụ 47: Công ty cổ phn xây dựng X nhn xây dựng công trình tại Lào. Ngoài s nguyên liệu, vật tư xuất khu sang Lào đ thực hiện công trình xây dựng, Công ty CP xây dựng X có phát sinh một số chi phí khác tại Việt Nam phục vụ hoạt động thi công công trình tại Lào như chi phí quản lý, các chi phí này có hóa đơn GTGT (đối với nhng hóa đơn GTGT có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thực hiện thanh toán qua ngân hàng) thì Công ty cổ phần xây dựng X được kê khai, khu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của các chi phí nêu trên.”

Căn cứ Công văn số 11924/BTC-CST ngày 04/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế xuất khẩu của vật tư, thiết bị cho các dự án tại Lào.

Căn cứ hợp đồng số 99/HĐNT-BQL-DD ngày 12/12/2012 giữa Ban quản lý dự án các công trình xây dựng của Đng ở Trung ương và Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đức Huy.

Căn cứ hợp đồng số 100/HĐNT-BQL-DD ngày 17/7/2013 giữa Ban quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương và Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đức Huy.

Căn cứ các trích dẫn nêu trên, trường hợp năm 2012 và năm 2013, Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đức Huy ký hợp đồng với Ban quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương để thực hiện cung cấp hàng hóa (bàn, ghế, tủ) cho Nhà văn hóa Cayson Phomvihan tỉnh Savannakhet nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đức Huy được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng pháp chế;
- CCT
Hai Bà Trưng;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 76818/CT-HTr ngày 04/12/2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.602

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!