Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 754/TCT-KK năm 2015 về cấp mã số thuế vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 754/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/TCT-KK
V/v cấp mã số thuế vãng lai

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 151/CT-KK ngày 29/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn về việc cấp mã số thuế vãng lai đối với Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) tại Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu tại:

- Điểm c khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về sáp nhập doanh nghiệp;

- Khoản 7 Điều 2 và điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý doanh nghiệp và pháp luật về thuế nêu trên, thực hiện chủ trương tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam nay là Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy thực hiện nhận sáp nhập đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền (sau đây gọi tắt là Công ty Bến Kiền) là doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty. Sau khi sáp nhập, Công ty Bến Kiền chấm dứt tồn tại, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty Bến Kiền.

Đối với các khoản tiền thuế, tiền phạt Công ty Bến Kiền còn nợ ngân sách nhà nước tại địa bàn thành phố Hải Phòng chuyển giao cho Tổng công ty công nghiệp tàu thủy sau khi sáp nhập (nếu có), Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ các quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn Tổng công ty công nghiệp tàu thủy thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế vãng lai tại địa bàn thành phố Hải Phòng để thực hiện theo dõi, đôn đốc thu các khoản tiền thuế, tiền phạt trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CNTT, QLN (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 754/TCT-KK năm 2015 về cấp mã số thuế vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.997
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49