Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 750/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 750/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 750/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 4091/CT-KTT ngay 12/10/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Định về khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại tiết c, điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và tại điểm 1.2.c2, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:

- Trường hợp trong năm 2005, Công ty cổ phần vận tải- Công nghiệp tàu thuỷ Bình Định ký hợp đồng với Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt nam thuê mua tài chính 01 tàu hàng (tàu Bình Định Star) để phục vụ vận tải quốc tế và vận tải nội địa. Từ khi đi vào hoạt động từ tháng 9/2005 đến nay, tàu Bình Định Star chủ yếu dùng cho hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế thì:

+ Đối với phần thuế GTGT của khoản thanh toán trước thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, Công ty không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

+ Đối với phần thuế GTGT của khoản thanh toán từ sau thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, Công ty được kê khai khấu trừ.

- Trường hợp tháng 2/2007, Công ty cổ phần vận tải-Công nghiệp tàu thuỷ Bình Định mua 01 tàu thuỷ và có kế hoạch đưa tài sản này vừa phục vụ cho hoạt động vận tải nội địa, vừa phục vụ cho vận tải quốc tế thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần vận tải- Công nghiệp tàu thuỷ Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 750/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.057
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215