Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 75/TCT-TTR năm 2015 hỗ trợ trong kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 75/TCT-TTR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Ánh
Ngày ban hành: 09/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 75/TCT-TTR
V/v hỗ trợ trong kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4268/CT-TTr ngày 16/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận, về việc đề nghị hỗ trợ trong công tác kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Vận Tải Thương mại Tân Đại Dương. Qua xem xét nội dung Công văn và các tài liệu gửi kèm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về hồ sơ hoàn thuế GTGT mà Cục Thuế đang xem xét, giải quyết cho Công ty TNHH Vận Tải Thương mại Tân Đại Dương.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty theo đúng trình tự, thủ tục; đúng đối tượng, điều kiện hoàn và đúng trường hợp hoàn quy định tại Luật Quản lý thuế; Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn Luật.

Về thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ và xin hoàn thuế đối với hóa đơn mua tầu của Công ty TNHH Vận tải biển & TM Hòa Phát, mà Công ty này đã được Chi cục Thuế quận Hải An, TP. Hải Phòng ra Thông báo số 611/TB-CCT ngày 04/9/2013 về việc Công ty TNHH Vận tải biển & TM Hòa Phát đã bỏ địa chỉ kinh doanh, xử lý như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu tại Mục 2 Công văn số 11797/BTC-TCT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính:

“- Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ. Trường hợp doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời cơ quan thuế phải thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp để kết luận và xử lý vi phạm theo quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải thực hiện xác minh, đối chiếu với doanh nghiệp có quan hệ mua bán về một số nội dung.

+ Kiểm tra, xác minh về hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có); hình thức giao nhận hàng hóa; địa điểm giao nhận hàng hóa; phương tiện vận chuyển hàng hóa; chi phí vận chuyển hàng hóa; chủ sở hữu hàng hóa và nguồn gốc hàng hóa (trước thời điểm giao nhận hàng hóa)

+ Kiểm tra xác minh về thanh toán: Ngân hàng giao dịch; đối tượng nộp tiền vào tài khoản để giao dịch; số lần thực hiện giao dịch; hình thức thanh toán; chứng từ thanh toán.

+ Kiểm tra xác minh về xuất khẩu hàng hóa: Tờ khai hải quan có xác nhận thực xuất của Cơ quan hải quan; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; Vận đơn (nếu có).

Qua thanh tra, kiểm tra nếu xác minh được việc mua bán hàng hóa là có thực và đúng với quy định của pháp luật thì giải quyết cho doanh nghiệp được khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cam kết nếu trong các hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan Thuế sau này phát hiện có sai phạm, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận kiểm tra xem xét, đối chiếu với thực tế hồ sơ của đơn vị, đồng thời kiểm tra xem xét thêm các tài liệu: về hóa đơn chứng từ mua tầu với việc ghi tăng nguyên giá tài sản cố định trên sổ sách kế toán; về trước bạ; về đăng ký quyền sở hữu và các tài liệu có liên quan đến việc đóng mới tầu, để có căn cứ xem xét trong việc giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH Vận Tải Thương mại Tân Đại Dương.

Tổng Cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TTr (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ
Nguyễn Hữu Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 75/TCT-TTR năm 2015 hỗ trợ trong kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.565

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74