Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 749/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 749/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 04/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 749/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệp hội thương mại Việt Mỹ.
(Địa chỉ: New World Hotel#323, 76 Lê Lai, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn thư ngày 13/1/2015 của Hiệp hội thương mại Việt Mỹ về việc thực hiện điều chỉnh khấu trừ GTGT đầu vào của sản phẩm nhập khu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp vướng mắc nêu tại văn thư ngày 13/1/2015 của Hiệp hội thương mại Việt Mỹ về việc thực hiện điều chỉnh khấu trừ GTGT đầu vào của sản phẩm nhập khẩu, Tổng cục Thuế đã có công văn số 679/TCT-CS ngày 25/2/2015 yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo. (Đính kèm bản photocopy).

Đề nghị Hiệp hội phối hợp làm rõ, nếu có thông tin cụ thể hơn thì cung cấp cho Tổng cục Thuế để thuận lợi trong xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Hiệp hội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- TCTr Bùi Văn Nam (để báo cáo);
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
-
Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 749/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236