Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 744/TCHQ-PC trả lời đơn khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 744/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Văn Hải
Ngày ban hành: 21/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 744/TCHQ-PC
V/v trả lời đơn khiếu nại

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ Cảng Sài Gòn.
(Địa chỉ: 171 Nguyễn Tất Thành – Phường 18 – Quận 4 – TP.Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 221/CV-XNK/2011 ngày 5/12/2011 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ Cảng Sài Gòn về việc đề nghị xem xét lại các Quyết định ấn định số 458& 459/QĐ-KV2 của Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 – Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo thì “… Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì cơ quan nhận được đơn không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại. Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại…”.

Liên quan đến việc khiếu nại của Công ty đối với Quyết định ấn định số 458& 459/QĐ-KV2 của Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 – Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 5889/TCHQ-PC ngày 23/11/2011 trả lời Công ty biết. Vì vậy, trường hợp Công ty không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Công ty có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - P.TCT (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 744/TCHQ-PC trả lời đơn khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.916
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253