Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7420/BTC-QLG năm 2017 về tình hình thực hiện Nghị định 149/2016/NĐ-CP đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7420/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7420/BTC-QLG
Về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, trong đó quy định một số sản phẩm, dịch vụ chuyển từ danh mục phí sang giá và thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá. Thực hiện Luật phí, lệ phí, ngày 11/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, trong đó quy định cụ thể 09 dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt la UBND tỉnh).

Đtiếp tục triển khai thực hiện cơ chế quản lý đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá theo quy định tại Luật Phí, lệ phí và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, qua kiểm tra nắm tình hình một số địa phương, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh:

1. Đối với các dịch vụ chưa được UBND ban hành giá: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, các Sở quản lý chuyên ngành theo nhiệm vụ được giao khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành mức giá để các đơn vị có cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện, các đơn vị, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát phương án giá, trên cơ sở đó trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giá trong thời gian tới theo lộ trình phù hợp.

2. Đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá đã được UBND tỉnh quy định giá:

Các dịch vụ được quy định áp dụng mức giá theo mức phí đã thực hiện từ ngày 01/01/2017: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ báo cáo kết quả hoạt động, tình hình cân đối thu - chi, đánh giá mức độ bù đắp chi phí phát sinh để cung ứng dịch vụ từ nguồn thu qua giá dịch vụ. Trường hợp cần thiết điều chỉnh giá, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành đánh giá tác động đến mặt bằng giá chung tại địa phương (chỉ số CPI) và đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để có lộ trình điều chỉnh giá cho phù hợp, góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh, ổn định kinh tế - xã hội.

3. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát tại địa phương và cả nước mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, Tp. trực thuộc trung ương (để tham mưu, t/h);
- Lưu: VT, QLG.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7420/BTC-QLG năm 2017 về tình hình thực hiện Nghị định 149/2016/NĐ-CP đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219