Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7377/TCHQ-TXNK năm 2017 về cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7377/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7377/TCHQ-TXNK
V/v cập nhật tiểu mục thuế BVMT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng thương mại phối hợp thu.

Hiện nay, thuế bảo vệ môi trường (sau đây gọi là thuế BVMT) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý theo các tiểu mục từ 2031 đến 2039 và 2049, chi tiết theo các mặt hàng chịu thuế BVMT. Tuy nhiên, khi triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 người nộp thuế gặp vướng mắc khi cập nhật tiểu mục nộp NSNN cho các khoản thuế BVMT. Đ hỗ trợ người nộp thuế nộp tiền thuế BVMT, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

1. Hệ thống KTTT sẽ thiết lập lại tiểu mục của thuế BVMT vào 01 tiểu mục là 2049, áp dụng thực hiện trong tháng 11 + tháng 12/2017 thay thế cho các tiểu mục từ 2031 đến 2039 và 2049 (hiện hệ thống KTTT tiểu mục thuế BVMT là 20xx).

Khi có yêu cầu thống kê báo cáo tình hình thực hiện liên quan đến thuế BVMT chi tiết theo từng mặt hàng, yêu cầu các đơn vị thì sẽ lấy số liệu báo cáo chi tiết các mặt hàng chịu thuế BVMT tại hệ thống thống kê.

2. Từ 01/01/2018 hệ thống KTTT sẽ thiết lập thống nhất thuế BVMT do cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 là tiểu mc là 2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
- Các NHTMCP phối hợp thu (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7377/TCHQ-TXNK năm 2017 về cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.039
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49