Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 73658/CT-TTHT năm 2020 về không tính tiền chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 73658/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 10/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 73658/CT-TTHT
V/v không tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
(Địa chỉ: Tầng 28 - 32, số 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân,
TP Hà Nội; MST: 0100106144)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 653/PC-TCT ngày 10/7/2020 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 2501/HUD-TCKT ngày 06/7/2020 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (sau đây gọi là Công ty) về việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

- Căn cứ điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) như sau:

“1. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có khoản tiền ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho địa phương và được địa phương xét duyệt hoàn trả lại khoản tiền này cho Công ty, không phải phát sinh từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì không thuộc trường hợp quy định tại điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC nêu trên.

Nội dung liên quan đến việc hoàn trả khoản tiền ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho địa phương, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT3;
- Phòng QLĐ;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 73658/CT-TTHT năm 2020 về không tính tiền chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


393

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97