Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 735/TCT-DNL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 735/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Thủy
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 735/TCT-DNL
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty Phát điện 1;
- Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3.

 

Trả lời công văn số 11635/CT-TTHT ngày 27/12/2014 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn hoàn thuế GTGT của Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 đối với hóa đơn mua nhiên liệu chạy thử công trình nhà máy điện Duyên Hải 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.”

Điều 5, Chương I Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư quy định: doanh thu bán sản phẩm chạy thử được hạch toán vào giá trị đầu tư, thuế GTGT đầu ra của doanh thu bán sản phẩm chạy thử do Ban QLDA kê khai, nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty phát điện 1 ký hợp đồng mua nhiên liệu để sản xuất thử nghiệm cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và ủy quyền cho Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 thực hiện, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 nhận hóa đơn GTGT phần nhiên liệu chạy thử (hóa đơn mang tên và mã số thuế của Ban Quản lý dự án) thì Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 thực hiện kê khai, hoàn thuế GTGT đối với phần nhiên liệu chạy thử này. Đối với sản lượng điện phát sinh của hoạt động chạy thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Genco 1 ký hợp đồng bán sản lượng điện chạy thử của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì Genco 1 ủy quyền cho Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thực hiện kê khai bù trừ với số thuế GTGT đầu vào của dự án tại Cục Thuế địa phương nơi Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Vụ CS, PC, KK&KTT;
- Lưu: VT, DNL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thủy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 735/TCT-DNL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.465
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93