Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 731/TCT-HT về việc vướng mắc trong thực hiện thuế đối với sửa chữa, duy tu động cơ máy bay do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 731/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 731/TCT-HT
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Bay dịch vụ Miền Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 80003/CTBN ngày 02/01/2008 của Công ty Bay dịch vụ Miền Nam vướng mắc trong thực hiện thuế đối với sửa chữa, duy tu động cơ máy bay. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty, để đảm bảo dịch vụ kỹ thuật Hàng không, từ năm 1995 đến nay Công ty Bay dịch vụ Miền Nam đang thực hiện việc đại tu động cơ máy bay thông qua hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa theo giờ hoạt động của động cơ với Nhà máy sản xuất động cơ Turbomeca. Nội dung chính của hợp đồng: Nhà cung cấp đảm bảo việc đại tu - sửa chữa lớn các động cơ lắp trên máy bay của Công ty khi hết hạn sử dụng hoặc hỏng hóc đột suất và thanh toán dần theo giờ bay thực tế của động cơ được đại tu, sửa chữa, thay thế. Việc đại tu động cơ máy bay nói trên đều được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam (tại Cộng hoà Pháp).

Tại mục II phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định không áp dụng đối với các đối tượng:

“- Tổ chức, cá nhân nước ngoài sửa chữa máy bay, tàu biển cho các tổ chức, cá nhân Việt nam tại nước ngoài...”.

Tại điểm 2 mục II phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định không áp dụng đối với các đối tượng:

“Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt Nam dưới các hình thức:

Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam...”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Bay dịch vụ Miền Nam thuê đại tu, sửa chữa động cơ máy bay ở nước ngoài (kể cả dịch vụ đại tu động cơ máy bay thông qua hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa theo giờ hoạt động của động cơ với Nhà máy sản xuất động cơ Turbomeca) thì không thuộc đối tượng chịu thuế hướng dẫn tại các Thông tư số 169/1998/TT-BTC và Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Bay dịch vụ Miền Nam được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 731/TCT-HT về việc vướng mắc trong thực hiện thuế đối với sửa chữa, duy tu động cơ máy bay do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112