Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7309/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7309/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế GTGT mặt hàng "Bộ kít thử dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản"

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ - Thương Mại Phạm Nguyễn.
(Địa chỉ: 34/6 Yên Thế, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Để giải quyết vướng mắc về thuế suất thuế GTGT mặt hàng "Bộ kít thử dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản" tại công văn số 036/PN-CV ngày 05/11/2012 của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương Mại Phạm Nguyễn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Mặt hàng "Bộ kít thử dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản" được quy định thuế suất thuế GTGT khác nhau tại các Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nên Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế GTGT, đã xuất bán trong nước, đã lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT đầu ra với cơ quan Thuế với mức thuế suất thuế GTGT là 5%, theo nhóm hàng 3822 của Biểu thuế GTGT kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC và đã xác định chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế theo mức thuế GTGT mặt hàng "Bộ kít thử dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản" là 5%, thì không thực hiện điều chỉnh lại mức thuế GTGT khâu nhập khẩu và xuất bán trong nước là 10% (mười phần trăm).

2. Trường hợp không đáp ứng các nội dung nêu tại điểm 1 thì doanh nghiệp thực hiện khai, nộp thuế GTGT bổ sung theo mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Dịch vụ - Thương Mại Phạm Nguyễn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7309/BTC-TCHQ ngày 07/06/2013 xử lý thuế giá trị gia tăng mặt hàng "Bộ kít thử dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản" do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198