Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 72886/CT-HTr chính sách thuế trường hợp mất cháy hỏng hóa đơn Hà Nội 2015

Số hiệu: 72886/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 13/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72886/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
(Đ/c: 1174 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội)
MST: 0101217009

Trả lời công văn số 257CV/TA2015 ngày 02/10/2015 của Công ty CP Thế giới số Trần Anh (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định:

“Điều 20. Xử lý đi với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

+ Tại Khoản 2 Điều 24 quy định:

“Điều 24. Xử trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mt, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn đ m chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn...”

- Căn cứ báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn ngày 17/9/2015 của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông về việc mất hóa đơn GTGT.

- Căn cứ Quyết định số 62440/QĐ-CT-QLAC ngày 30/9/2015 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông.

Do nội dung trình bày tại công văn hỏi của Công ty CP Thế giới số Trần Anh và hồ sơ đơn vị cung cấp chưa thống nhất, chưa xác định rõ người mua hàng là cá nhân ông Hoàng hay Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông, Cục thuế trả lời theo nguyên tắc như sau:

- Việc xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mất:

Theo báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn ngày 17/9/2015 của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông, trường hợp Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người mua và người bán thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 nêu trên.

- Trường hợp Công ty ghi sai hoặc không đầy đủ thông tin về người mua hàng thì Công ty thực hiện theo hưng dẫn tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Đ nghị Công ty và khách hàng căn cứ thực tế, xác đnh rõ nội dung người mua hàng để thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT4;
-
Phòng Pháp chế;
- Phòng Ấn chỉ;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 72886/CT-HTr ngày 13/11/2015 trả lời chính sách thuế trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.651

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!