Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 728/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 728/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 728/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 16499/CT-HTr ngày 13/11/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội kèm theo công văn số 11/CV-HTX ngày 25/10/2007 của Hợp tác xã Song Long về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.18 Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: ''Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

...

- Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp ''.

Tại điểm 5.18b Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định về hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển như sau:

''Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là cơ sở kinh doanh:

b.1- Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết, biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b.2- ... Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định ''.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Hợp tác xã Song Long là chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên Song Long, khi Hợp tác xã Song Long cấp vốn là nguyên vật liệu cho Công ty TNHH một thành viên Song Long thì:

- Nếu trường hợp này được xác định là điều chuyển tài sản từ Hợp tác xã Song Long sang Công ty TNHH một thành viên Song Long thì Hợp tác xã Song Long phải viết hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.

- Nếu trường hợp này được xác định là Hợp tác xã Song Long góp vốn bằng tài sản dưới hình thức nguyên vật liệu vào Công ty TNHH một thành viên Song Long, giá trị của nguyên vật liệu đã nằm trong phần vốn góp tăng thêm của Hợp tác xã đối với Công ty (phần vốn điều lệ tăng thêm của Công ty )TNHH một thành viên Song Long trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) thì Hợp tác xã không phải viết hoá đơn GTGT, không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- HTX Song Long;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 728/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213