Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 728/TCT-CS 2015 hóa đơn đặt in

Số hiệu: 728/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/TCT-CS
V/v hóa đơn đặt in

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty cổ phần Giấy An Bình.
(Địa chỉ: 27/5A Đường Kha Vạn Cân, P. An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
- Công ty xăng dầu khu vực II NHH MTV.
(Địa chỉ: 15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3301/PLXDKV2-KTTC ngày 15/12/2014 của Công ty xăng dầu khu vực II TNHH Một thành viên về việc sử dụng hoá đơn và công văn số 01/1214/AB ngày 24/12/2014 của Công ty cổ phần Giấy An Bình về việc đơn vị tiền tệ của tổng cộng tiền thanh toán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm e, khoản 2 Điều 16 Thông tư sô 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sô 51/2010/NĐ-CP ngày 14  tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"e) Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trường hợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này."

- Tại khoản 4, Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

"4. Hoá đơn được thể hiện bằng chữ Việt. . ."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hoá đơn GTGT giao cho người mua bằng phần mềm quản lý hệ thống, các chỉ tiêu trên hoá đơn.thể hiện đầy đủ nội dung bán hàng hoá riêng nội dung tại tiêu thức "Cộng tiền hàng" "tiền thuế GTGT:" "Tiền phí khác." "Tổng số tiền thanh toán:" trên hoá đơn giá trị gia tăng không ghi đơn vị tiền đồng ghi sau số tiền ghi bằng số (Ví dụ: trường hợp Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV lập hoá đơn cho người mua ghi "Tổng cộng tiền thanh toán: 112.437.600" trên hoá đơn GTGT, Công Giấy An Bình khi lập hoá đơn giao cho người mua "Tổng cộng tiền. thanh toán 209.865.700" trên hoá đơn GTGT) nhưng tại nội dung "Tổng số tiền thanh toán bằng chữ" có ghi đơn vị tính tiền đồng thì hoá.đơn được chấp thuận. Khách hàng được căn cứ hoá đơn nêu trên để kê khai khấu trừ thuế và tính chi phí theo quy định

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế và các Công ty được biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 728/TCT-CS ngày 03/03/2015 về hóa đơn đặt in do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.219

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!