Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7254/TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7254/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7254/TCHQ-KTTT
V/v: thuế GTGT hàng nhập khẩu phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Dự án thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Bắc Giang
(Số 02 Nghĩa Long, Phường Trần Phú, TP Bắc Giang)
- Cục Hải quan Lạng Sơn

 

Trả lời công văn số 33/CV-QLDA  ngày 7/12/2007 của Ban Quản lý Dự án thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Bắc Giang V/v không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Theo quy định tại Điểm 1, Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thì: Chủ dự án ODA vay trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

2. Theo quy định tại điểm 1.4, Mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT, thì: vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

3. Căn cứ Điều 29 Luật thuế GTGT thì trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thuế GTGT thì thuế GTGT được thực hiện theo những quy định tại Điều ước quốc tế đó.

4. Trường hợp ban quản lý Dự án thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Bắc giang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND thành phố Bắc Giang (Chủ đầu tư) không phải là doanh nghiệp; do vậy khi nhập khẩu vật tư xây dựng phục vụ dự án phải nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT, trừ trường hợp Hiệp định vay vốn ký giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Đan Mạch có Điều Khoản miễn thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA ưu đãi thì vật tư xây dựng có tên trong danh Mục nhập khẩu phục vụ dự án được miễn thuế GTGT theo quy định tại Hiệp định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý Dự án thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Bắc Giang , Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7254/TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123