Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7240/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác tham vấn, xác định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7240/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7240/TCHQ-TXNK
V/v chấn chỉnh công tác tham vấn, xác định trị giá

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Qua rà soát thông tin trên Hệ thống dữ liệu GTT01, Tổng cục Hải quan thấy việc tham vấn và xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với mặt hàng thuộc Danh mục (quản lý rủi ro cấp Cục chưa đúng quy định, cụ thể: Xác định giá sau tham vấn thấp hơn mức giá kiểm tra tại Danh mục cấp Cục số 0765/HQBRVT-TXNK ngày 07/5/2012 và thông tin dữ liệu giá trên Hệ thống GTT01; ví dụ:

+ Mặt hàng: Sản phẩm dinh dưỡng y tế, ăn qua đường miệng hoặc ống thông, dạng nước, hiệu Ensure 8fl.oz 237ml/chai (1 thùng = 30chai), xuất xứ Mỹ nhập khẩu theo các tờ khai số 459/NKD ngày 13/11/2012, 432/NKD ngày 30/10/2012, 485/NKD ngày 28/11/2012... có giá khai báo được chấp nhận từ 20.622- 21.812USD/thùng. Trong khi giá kiểm tra tại Danh mục cấp Cục là 25,8 USD/thùng và dữ liệu mặt hàng giống hệt, tương tự trên GTT01 có giá khai báo đã chấp nhận là 25,8 USD/thùng tại các tờ khai số 142997/NKD ngày 14/11/2012, 146591/NKD ngày 21/11/2012...tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

+ Mặt hàng: Sản phẩm dinh dưỡng y tế, ăn qua đường miệng hoặc ống thông, dạng nước, hiệu Ensure 8fl-oz 237ml/chai (1 thùng 24chai), xuất xứ Mỹ nhập khẩu theo các tờ khai số 485/NKD ngày 28/11/2012, 425/NKD ngày 23/10/2012, 448/NKD ngày 06/11/2012, 408/NKD ngày 09/10/2012 có giá khai báo được chấp nhận từ 16,72-17,15USD/thùng. Trong khi giá kiểm tra tại Danh mục cấp Cục là: 20,64USD/thùng và dữ liệu mặt hàng giống hệt, tương tự trên GTT01 có giá khai báo đã chấp nhận là 20,64/USD/thùng tại các tờ khai số 146487/NKD ngày 21/11/2012, 129425/NKD ngày 17/10/2012, 11841/NKD ngày 24/9/2012...tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Để việc kiểm tra tham vấn, xác định trị giá tính thuế đúng quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

1. Rà soát lại việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế các mặt hàng thuộc Danh mục cấp Cục nêu trên, căn cứ các nguồn thông tin dữ liệu giá theo quy định tại Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 để xác định trị giá tính thuế đúng quy định tại các văn bản nêu trên.

2. Rà soát các mặt hàng khác đã kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế không đúng như trên để xử lý xác định trị giá tính thuế đúng quy định.

3. Chấn chỉnh ngay việc xác định trị giá tính thuế thấp hơn cơ sở dữ liệu giá có sẵn trên Hệ thống GTT01 và mức giá thuộc Danh mục quản lý rủi ro.

4. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 31/12/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7240/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác tham vấn, xác định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170