Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 724/TCT-TVQT thuê trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 724/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 06/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 724/TCT-TVQT
V/v Thuê trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 419/CT-HCQT ngày 26/02/2012 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc thuê trụ sở làm việc do triển khai thực hiện dự án đầu tư. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đồng ý về mặt chủ trương để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thuê trụ sở làm việc cho Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt trong thời gian triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê và báo cáo phương án thuê trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt, thuyết minh căn cứ xác định từng nội dung của phương án thuê theo quy định tại tiết 1.4, khoản 1, Điều 5 Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Quy chế quản lý và quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc thuộc Bộ Tài chính, gửi về Tổng cục Thuế để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, TVQT (TS 2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 724/TCT-TVQT ngày 06/03/2013 thuê trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219