Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7234/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác quản lý giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7234/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7234/TCHQ-TXNK
V/v chấn chỉnh công tác quản lý giá tính thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà

Qua kiểm tra thông tin trên Hệ thống dữ liệu GTT01, Tổng cục Hải quan thấy việc kiểm tra, tham vấn và xác định giá tính thuế tại Chi cục Hải quan Cảng Nha trang, Cục Hải quan Khánh Hòa không đúng quy định. Cụ thể: không đánh dấu nghi vấn để tổ chức tham vấn và xác định giá tính thuế thấp hơn cơ sở dữ liệu giá. Ví dụ:

- Tờ khai số 392/NKD ngày 13/10/2012 nhập khẩu mặt hàng gạch ốp lát bằng gốm cỡ (600 x 600) mm, xuất xứ Trung Quốc không đánh dấu nghi vấn, đã chấp nhận giá khai báo 3,49 USD/m2 thấp hơn mức giá kiểm tra 4,8 USD/m2 (tại dòng 72 Danh mục 2334) và dữ liệu giá trên GTT01 là 4,8 USD/m2 (Tờ khai số 708/NKD ngày 06/10/2012 tại Chi cục HQ Bắc Phong Sinh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh).

- Tờ khai số 393/NKD ngày 13/10/2012 nhập khẩu:

+ Mặt hàng gạch lát bằng tgốm cỡ (300 x 300)mm; xuất xứ Trung Quốc không đánh dấu nghi vấn, đã chấp nhận giá khai báo 2,57 USD/m2 thấp hơn mức giá trên GTT01 là 4.2 USD/m2 (tờ khai số 121530/NKD ngày 01/10/2012 tại Chi cục HQ Cảng Cát Lái, Cục HQTP Hồ Chí Minh).

+ Mặt hàng gạch ốp lát bằng gốm cỡ (300 x 600)mm, xuất xứ Trung Quốc không đánh dấu nghi vấn, đã chấp nhận giá khai báo 5,45 USD/m2 thấp hơn mức giá kiểm tra 6,5 USD/m2 (tại dòng 78 Danh mục 2334/TCHQ-TXNK).

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, quy trình ban hành kèm theo quyết định số 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011 và các văn bản hướng dẫn về giá của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

1/ Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các lô hàng nhập khẩu thuộc tờ khai số 392/NKD ngày 13/10/2012 và 393/NKD ngày 13/10/2012 tại Chi cục HQ Cảng Nha Trang theo đúng quy định.

2/ Rà soát các trường hợp không xác định dấu hiệu nghi vấn, còn thời hạn tham vấn đề tổ chức tham vấn, xác định giá tính thuế theo quy định tại các văn bản nêu trên.

3/ Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, bộ phận có liên quan trong việc để xảy ra các sai sót nêu trên.

4/ Chấn chỉnh ngay công tác kiểm tra, tham vấn và xác định giá tại đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chi cục nghiêm túc thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn và tham vấn đối với những mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro cấp Tổng cục, cấp Cục.

5/ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục nếu trong đơn vị xảy ra tình trạng thực hiện công tác quản lý giá tính thuế không đúng quy định.

6/ Báo cáo kết quả thực hiện điểm 1, 2, 3, 4 nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 31/12/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7234/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác quản lý giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41