Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 721/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa biếu tặng cho các đại lý

Số hiệu: 721/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 721/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với hàng hóa biếu tặng

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 420/CT-TTHT ngày 13/01/2005 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời chi nhánh Công ty JTI về vấn đề lập hóa đơn và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa biếu tặng cho các đại lý. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: Đối với sản phẩm hàng hóa xuất để khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Do đó trường hợp chi nhánh Công ty xuất hàng biếu tặng cho các đại lý thì phải lập hóa đơn theo quy định.

- Ngày 27/10/2005 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3824/TCT-PCCS (bản photocopy kèm theo) hướng dẫn cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý vướng mắc về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng quảng cáo khuyến mại với nội dung:

Hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài và hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh Công ty JTI;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 721/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa biếu tặng cho các đại lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235