Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7206/BTC-NSNN năm 2013 kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7206/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7206/BTC-NSNN
V/v kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; trong thời gian vừa qua hầu hết các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua nắm tình hình vẫn còn một số địa phương thực hiện việc huy động đóng góp của nhân dân để đầu tư cơ sở hạ tầng (đường giao thông, trường học, trung tâm y tế…), huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (huy động bắt buộc; huy động ngân sách xã vượt quá khả năng dẫn đến xã phân bổ theo hộ dân).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Công văn số 3801/VPCP-KTTH ngày 14/5/2013 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện quy định về thu phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính, Cục thuế và các cơ quan liên quan tập trung tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các quy định về việc thu phí, lệ phí, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; đảm bảo việc huy động (gồm cả huy động đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng và huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện) phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo nguyên tắc tự nguyện; các cơ quan nhà nước không được ban hành văn bản bắt buộc nhân dân đóng góp; không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng; thực hiện công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện rà soát bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân sai quy định (nếu đã ban hành); có biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện huy động đóng góp của nhân dân.

Đối với các loại phí, lệ phí Chính phủ đã giao hoặc phân cấp theo thẩm quyền cho địa phương, Sở Tài chính, Cục thuế cần nghiên cứu kỹ tình hình thực tế về thu nhập của người dân, khả năng huy động để tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí cho phù hợp.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTCP);
- Sở Tài chính (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);
- Cục Thuế (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7206/BTC-NSNN năm 2013 kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.753
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127