Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 720/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế GTGT

Số hiệu: 720/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tổng Cục Thuế
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 720/TCT-DNK
V/v: Nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam

 

Trả lời công văn số 01/HKT-VP ngày 5/1/2006 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam được miễn thuế của 09 hóa đơn chi cho Đại hội kế toán các nước ASEAN lần thứ 14 tại Hà Nội vào ngày 9, 10 tháng 12 năm 2005; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp, Tạp chí Kế toán (là đơn vị trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế với cơ quan thuế) thay mặt Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam xuất hóa đơn cho các đơn vị tài trợ về dịch vụ quảng cáo, trang trí… thì Tạp chí Kế toán phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Khi Tạp chí Kế toán xuất tiền tài trợ cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam sử dụng phiếu thu tiền, chi tiền thì Tạp chí Kế toán không phải kê khai nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam biết và thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 720/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326
DMCA.com Protection Status